välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar värme enheter

Postad av : P-O Lennartsson

Det område som detta ämne faller under är kalorimetri. Kalorimetri handlar huvudsakligen om värmeflödet. Vi kan använda de tekniker vi känner till och lära av kalorimetri att beräkna värme enheter. Värme ges normalt i två olika enheter: kalorier (CAL), som vi är väl förtrogna med, och joule (J). En kalori definieras som den mängd värme som krävs för att höja 1 g vatten med 1 grad Celsius. Vi kan relatera kalorier till joule enkelt sedan 1 cal=4,184 J

Du behöver:.
Calculator


1.
att välja rätt information för att göra beräkningen. Detta kan ges som en läxa problem eller kanske från ett experiment. Du kommer att använda ekvationen q=MC (deltaT). Eftersom din önskan är att beräkna värmen då du kommer att vilja lösa ut "Q. " Det betyder att du måste veta massan (m), specifika värme (C) och förändringen i temperatur (deltaT).
2.
Konvertera volymer till rätt enheter. Detta kommer normalt att baseras på enheterna i specifika värmevärde. Detta är normalt i kalorier /(gram * degree_C) eller i J /(gram * degree_C). Därför kommer du vill att din vikt (m) att vara i gram. Du vill ha ditt temperaturförändring (deltaT) vara i grader Celsius. Enheter av det specifika värmet kommer att diktera vad enheterna för "q" är när du beräknar det.
3.
Utföra beräkningen. Ibland kan du inte kommer att få förändring i temperaturen direkt och du kommer att behöva beräkna den. Ta bara den slutliga temperaturen i Celsius och subtrahera från den ursprungliga temperaturen i Celsius. Bara multiplicera de kvantiteter som tillsammans med hjälp av din räknare och du kommer till mängden värme enheter i urvalet.
4.
Kontrollera dina svar så att du har rätt enheter. Normalt blir du ombedd att beräkna värmen med en viss typ av enheter. Om du behöver konvertera bara komma ihåg att 1 cal=4,184 J

    
    Copyright © 2011 give2all.org