välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är definitionen av EDTA?

Postad av : Ulf Friberg

EDTA är en organisk salt. Det används som en kelatbildare, dess syfte är att fälla metaller i lösningar. Den har tillämpningar inom livsmedel, kosmetika och kemoterapi, men det är också en giftig förorening

Formel

Den empiriska formeln för EDTA är C10H14N2Na2O8. 2H2O. EDTA är en förkortning av etylendiamintetraacetat

Chelation

Den latinska rötter ordet "kelatbildning" betyder "klor". Kelatbildarna gett sitt namn eftersom de binder till metalljoner som järn och magnesium.

Therapy

EDTA används i chelation terapi för att avlägsna tungmetaller från blodet. Den används vid förgiftning från bly, kvicksilver, zink och kadmium. En patient fördriver neutraliseras metaller via urinen.

Missuppfattningar

EDTA tros av alternativ medicin entusiaster att bekämpa cancer och kalk i blodet genom att binda kroppens gifter och överskott på kalcium. American Cancer Society har bestritt detta, skriver att dess enda medicinsk användning är mot tungmetallförgiftning.

Konserveringsmedel

EDTA: s kelering egenskaper gör den användbar som konserveringsmedel i livsmedel och rengöringsmedel, och det används som konserveringsmedel i kosmetika av samma skäl.

    Previous:nothing
    Next:Hur man testar regnvatten surhet
    
    Copyright © 2011 give2all.org