välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

densitet kontra koncentration

Postad av : P-O Lennartsson

Densitet mäter mängden massa per volymenhet i ett ämne. Koncentration beskriver mängden av ett ämne löst i ett annat ämne. Ändra koncentrationen av en lösning ändras densiteten i lösningen

Du behöver:
två bägare, 15 ml vardera
. Destillerat vatten.
Spoon (tillval).
Silver (AgNO3), 0.
1-molar lösning.
Pipett.
Trä bettskena.
Källa till gaslåga.

Koncentration

Koncentrationen i en lösning är massan av löst ämne per volymenhet lösning.

Formel för täthet

Densitet är lika med massan av ett ämne dividerad med volymen av ämnet.

Solutions

En lösning är en homogen blandning av två eller flera föreningar eller element som är inte kemiskt bundna till varandra.

Koncentrerad vs utspädda lösningar

En koncentrerad lösning har en relativt sett större mängd löst ämne till lösningsmedel än andra lösningar av samma löst ämne och lösningsmedel. En utspädd lösning har en relativt mindre mängd löst ämne än liknande lösningar.

koncentrationens inverkan täthet

Lägga till fler lösta ämnet i ett lösningsmedel ändrar sammansättningen av partiklar i en viss volym lösning. Detta resulterar i en förändring av massa per volym lösning (täthet).

    Previous:nothing
    Next:define värmeledningsförmågan
    
    Copyright © 2011 give2all.org