välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

förklara elektriska stege diagram

Postad av : Jan-Olof Stoor

Ladder diagram används för att skildra elektroniska styrkretsar i en enkel form. Dessa schematiska diagram liknar en stege med rails och stegpinnar. Speciella symboler används för att visa de olika komponenterna avbildas på bilden

2 Komponenter

Ladder diagram visas vanligtvis två olika typer av komponenter. Makten komponenten och komponenten

kraftkomponenter

En makt komponent på diagrammet kan vara en motor. Andra makt komponenter skyddsanordningar som smält reläer eller brytare.

Control Components

kontroll stegpinnarna visa alla in-och utenheter som gör kraftkomponenter utföra sitt arbete. Kontroll komponenter inkluderar ingångsenheter som antingen kan tillåta ström eller störa strömmen och utenheter.

Inmatningsenheter

Inmatningsenheter ingår de byten av olika slag. De kontrollerar strömmen till output enheter såsom LED-lampor.

Impact

Genom att förenkla vägen kretselementen återges, stege diagram gör det möjligt för tekniker över hela världen att förstå exakt vad en krets schema visar . Standard symboler på stege diagram gör teknikern arbete mycket lättare.

    
    Copyright © 2011 give2all.org