välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är natriumselenat?

Postad av : Camilla Näslund

Grundämnen i det periodiska tabellen tillhör olika familjer. Det finns halogenlampor familj av fluor, klor, brom och jod. Det finns en alkalimetall familj av litium, natrium, kalium, rubidium och cesium. Selen, som natriumselenat härrör, är en icke-metall som hör till syre, svavel och tellur familj. Jämförbar med natriumsulfat, dekahydrat, Na u2082 SO u2084 u2022 10 H u2082 O, är natriumselenat, dekahydrat, Na u2082 Seo u2084 u2022 10 H u2082 O . Det är viktigt att dietister, till ekologer och toxikologer.

Källor

Selen upptäcktes ursprungligen 1817 av kemisten Jöns Jacob Berzelius. Den var uppkallad efter det grekiska ordet "Selene" som betyder måne.

Selen-innehållande malm innehåller selenides av koppar, nickel, silver, bly och blandas med sulfider av samma metall. Koppar är den vanligast förekommande bland dessa, så de flesta selen är industriellt produceras som en biprodukt av den elektrolytiska förfining av koppar.

Även svavel återfinns ibland i dess elementära form, selen sällan.

Beredning av natriumselenat

I den elektrolytiska rening av koppar, anod slem (även kallad "anoden slam") kombineras med soda och sedan pelletar, torkas och rostas. Natriumselenat extraheras sedan genom vatten från den resulterande steken.

En alternativ metod för att isolera selen använder svavelsyra. Slutresultatet av denna process är inte natriumselenat utan elementärt selen.

Användning av natriumselenat

Selen är ett mikronäringsämne nödvändigt för liv. Det spelar en roll i enzym kemi och hjälper till att reglera sköldkörteln. Konsumeras i överskott, är selen giftigt. Lyckligtvis, den genomsnittliga personen behöver den mängd selen finns i en normal, hälsosam kost.

En andra tillämpning av natriumselenat är i glastillverkning att motverka färg som orsakas av järn föroreningar.

Selen i riksdagen

National Institutes of Health ger en användbar tabell i selen nivåer i livsmedel. Den överlägset ledare är paranötter, som har nästan 10 gånger nivån av selen i livsmedel som förtecknas andra, tonfisk. NIH diagrammet innehåller också omfattande information om selen, graviditet och amning.

Försiktighet bör iakttas om man överväger en selen tillägg, eftersom det är lätt att konsumera för mycket. Den nuvarande RDA är 55 mikrogram per dag. Så lite som 400 mikrogram selen per dag kan orsaka selenosis. Selenosis kan orsaka traumatiska förändringar, såsom neurologiska ettor och med leda till döden.

ett miljöproblem

Sedimentära fosfat och selen rock förekommer ofta tillsammans. Så i utvinning av fosfat rock, blir mycket avfall-rock som innehåller selen som utsätts för väder och vind. Det regnar läcker ut selen, som finner sin väg ut i bäckar och vattendrag. Det förorenade vattnet kan påverka boskap och andra djur, som orsakar selenosis. Denna verklighet har tvingats på en intet ont anande allmänheten i Idaho i slutet av 1990. Det påverkar också nuvarande gruv praxis. Gamla minor genomgå utvärdering för utfört skador och sanering.

    
    Copyright © 2011 give2all.org