välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

löss behandling för nötkreatur

Postad av : Valon Istrefi

Löss tycks börja under början till mitten av hösten och kan bli svårare eftersom vintern och fuktförhållanden förvärras när boskapen inte har tillräckligt med vitamin A och solljus. Stäng uppehållsrum tillåta löss sprids snabbt. Boskap kan ha löss om håravfall och överdrivet putsande har visats

Du behöver:. .
Fyra identiska dioder
Perfboard.
22-gauge wire.
Kabelskalare.
15-till 25-watts lödkolv
. Rosin-core lödtenn (tenn /bly eller blyfritt).

Typer

Det finns två typer av löss: tugga löss och sugande löss. Vissa insektsmedel bara arbeta med ett av dessa löss.

Metoder

insekter kan ges via sprutor, backrubbers, dammpåsar, pour-on, injektion eller doppning. Doppning och sprutning bör administreras i slutet av hösten till början av vintern, använda 200 till 250 psi.

Effektivitet

Pour-on, observation och injektion verkar vara de mest effektiva metoderna eftersom de är mer noggranna och arbeta igenom de flesta slags väder, utom de kallaste dagarna.

Brands

Vissa märken av insektsmedel är Coumaphos (Co-Ral), dioxation (Delnav), fenvalerat, malation, permetrin, Amatraz (Taktic), Stirofos (Rabon), Klorpyrifos (Dusban-44), Famphur ( Warbex) och Fention (Lysoff eller Tiguvon). Ivermectin (Ivomec), Dectomax och Cydectin arbeta enbart mot sugande löss.

Needles

Om du vill använda injektion som behandling måste du använda en 16-gauge, 0,5 till 0,75-tums nål med en veterinär sprutan. Injicera på lappar av huden antingen framför eller bakom axeln.

Förebyggande

behandla kemiskt stativet används av sjuka djur eller låt den stå tom i minst 10 dagar innan vi låter nya boskap använda den. Också kontrollera och behandla nya boskap innan du lägger dem i besättningen.

    
    Copyright © 2011 give2all.org