välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar enthalpies

Postad av : Stefan Svensson

Vanligtvis enthalpies av reaktionerna måste beräknas. Entalpi (förkortat "DH") är den mängd som absorberas värme (dH> 0) eller ut (dH <0) i en kemisk reaktion. Enthalpies brukar beräknas vid standardförhållanden (trycket från 1 bar och temperaturen 25 grader Celsius) baseras på tabellerade värden av enthalpies för bildande av reagenser. Som exempel kommer vi att räkna entalpin för den oxidationsprocess av bensen (C6H6) som ges med den kemiska formeln: C6H6 (l) + 4. 5O2 (g)=6CO2 (g) + 3H2O (l). Ämnet gas eller flytande faser betecknas som "(g)" och "(l). "
1
. . Öppna en webbläsare och navigera till entalpin för bildandet tabell för att hitta enthalpies för bildning för alla kemiska komponenter i reaktionen. Observera att enthalpies om bildandet av faktorer som vid normalt är lika med noll.
I vårt exempel
dH (C6H6 (g))=48,95 kJ /mol
dH (O2 (g)=0
dH (CO2 (g))=-393,509 kJ /mol
dH (H2O (l))=-285,83 kJ /mol.
2.
Lägg upp enthalpies för bildning av den ursprungliga reagenser multiplicera varje entalpin värde på motsvarande reaktion koefficient. I vårt exempel var den första reaktionen komponenterna är C6H6 och O2 och
dH (första)=48,95 kJ /mol + 4,5 x 0=48,95 kJ /mol.
3.
Lägg upp enthalpies för bildning av den slutliga reagenser multiplicera varje entalpin värde på motsvarande reaktion koefficient. I vårt exempel den slutliga reaktionen komponenter är CO2 och H2O och
dH (slutlig)=6 x (-393,509 kJ /mol) + 3 x (-285,83 kJ /mol) =- 3218,544 kJ /mol.

4.
Subtrahera det värde som erhålls i steg 2 från den som fås i steg 3 för att beräkna entalpin för reaktionen. dH (reaktion)=dH (slutlig)-dH (ursprungliga)
dH (reaktion)=-3218,544 kJ /mol -. . 48,95 kJ /mol)=-3267,494 kJ /mol

    
    Copyright © 2011 give2all.org