välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar en våglängd

Postad av : Jonathan Nyberg

Inom fysiken är längden på en sinusformad våg ett mått på avståndet mellan varje komplett cykel av vågen. Våglängden representeras av avståndet mellan två vågtoppar och dalar längs vågen. Våglängden kan beräknas med hjälp av frekvensen på vågen och hastigheten för spridning av vågen, vilket är en egenskap av genom vilket medium vågen färdas. Om, vilket är fallet med ett typiskt fysik problem, är du beräkna längden på en våg i ett vakuum, kan du använda ljusets hastighet, 299. 792. 458 meter per sekund, eftersom hastigheten på förökning.

Du behöver:
Calculator


1
Anslut utbredningshastighet för våg mäts i följande ekvation:. . frekvens x våglängd=hastighet förökning. Säkerställa att de värden på hastigheten är representerade i meter per sekund. Till exempel för att mäta våglängden av radiovågor med en frekvens på 3x10 ^ 8 Hz i ett vakuum ska du använda 299. 792. 458 meter per sekund, ljusets hastighet, eftersom utbredningshastighet.
2.

Anslut frekvensen av vågen, i hertz (Hz), i ekvationen. Frekvensen av en våg bestäms av den kraft som driver svängning i mediet. En enda Hertz är lika med 1 våg per sekund. Frekvensen i exemplet är 3x10 ^ 8 Hz.
3.
Dividera båda sidorna av ekvationen av frekvensen. Resultatet av att dividera utbredningshastighet av frekvensen är lika med våglängden. Dela ljusets hastighet av frekvensen i exemplet för att hitta den radiovågor har en våglängd på ca 0,999 meter.

    
    Copyright © 2011 give2all.org