välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

metoder för att testa pH vätskor

Postad av : Annika Hultén

PH-värdet i en vätska är ett mått på dess surhet eller alkalinitet. Kemiskt sett återspeglar pH beloppet av positivt laddade vätejoner lösta i vätskan. En stor del av sådana joner gör flytande surt. Det finns tre vanliga metoder för provning av pH i vätskor, som alla varierar i sin exakthet och tillämpning

Probe och Meter

Den mest exakta vanligaste sättet att mäta pH är genom ett labb anordning som kallas en sond och mätare, eller helt enkelt, en pH-mätare. Sonden består av en glaselektrod genom vilken en liten spänning är förbi. Mätaren, en voltmeter mäter elektronisk impedans i glaselektrod och visar pH-enheter i stället för volt. En pH-mätare har vanligen måste kalibreras före varje användning med två standard flytande lösningar av kända pH. Mätning sker genom att sänka ner sonden i vätskan tills ett värde registreras av mätaren.

Lackmuspapper

lackmuspapper är en liten pappersremsa som har doppats i en kombination av färger som ändrar färg beroende på pH i det medium i vilket de ingår. Sura vätskor (pH under 7) Vänd på papperet rött under alkaliska vätskor (pH över 7) ändra det till blått eller lila. Lackmuspapper är bra för grovt uppskatta den relativa pH av vätskor, men inte för exakta mätningar. Mätning sker med kort doppa i slutet av en oanvänd remsa i vätskan och låter det torka.

Field Kit

Ett fält Kitet består av en ren, tomma flaskan i vilken ett prov vätska kan placeras, och en flaska indikator lösning. Några droppar av lösningen är placerade i urvalet, och pH bestäms av förändring i färgen på vätskan. Eftersom olika indikator lösningar fungerar bättre på vissa pH-nivåer, är en mängd olika kit som finns för olika mätområden. Noggrannheten i fältet kit beror på den smala indikatorlösning utbud.

    
    Copyright © 2011 give2all.org