välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

är fosforgödselmedel säker eller farlig?

Postad av : Jan-Olof Stoor

Säkerheten för fosforgödsel beror på hur den används. Om belopp, tidpunkt, plats och frekvens av ansökningar måste beaktas. Fosfor är ett näringsämne som krävs av alla växter och djur, men lämnade över kan ge negativa effekter på gräsmattor, trädgårdar och den omgivande miljön

Fosfor Krav

Fosfor är ett livsnödvändigt näringsämne som krävs i alla anläggningar. Det används i omvandla solljus till en användbar energikälla och är en nyckelkomponent i många föreningar inom anläggningen.

Läge

Fosfor föroreningar i sötvatten system kan leda till algblomning och onödig påfrestning på akvatiska system. Gräsmattor och åkrar intill vattendrag, floder, sjöar och våtmarker är ofta källor till överskott fosfor till dessa vattendrag, och därför bör vara extra noga att inte över-tillämpa gödningsmedel.

Belopp

Följ alltid instruktionerna på gödselmedlet förpackning och göra en del forskning om fosfor krav på särskilda växter och grönsaker. Fosfor binds till jordpartiklar, men kan marken endast behålla en viss mängd fosfor och överskott fosfor kan tvättas bort vid kraftigt regn. Tillämpa mer än vad som krävs av de växter ökar chanserna till förorenande angränsande vatten.

Timing

Ansökan gödselmedel under en växtsäsong optimerar fosforupptag och minimerar förlust för omgivande områden. Omvänt gäller gödningsmedel när anläggningen inte aktivt söker näring ur marken kan skada omgivande växter och leda till fosfor förorening av akvatiska system. Vidare kommer tillämpa gödselmedlet strax innan plantering minimera fosfor förluster och öka upptaget av unga plantor.

Hur ansöker

Förenta staternas Department of Agriculture Naturbruksprogrammet Conservation Service rekommenderar att åkrar bör fosforgödsling injiceras tre inches under markytan och att störningar på matjord minimeras. Injektion under ytan kommer att öka fosfor retention inom systemet samt öka tillgången till växternas rötter.

    Previous:nothing
    Next:hur man startar jordbruk sötvatten räka
    
    Copyright © 2011 give2all.org