välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Skillnaden mellan en magnetometer och en gradiometer

Postad av : P-O Lennartsson

Du behöver:
vindmätare
. Fan.

på egen hand, magnetometrar och gravitationsgradiometrar är värdefulla verktyg med tydliga funktioner. Med dem kan du mäta magnetisk energi och beräkna skillnaden mellan två mätningar, respektive.Ingenjörer och andra professionella använder gradiometrar att mäta skillnaden mellan mätningarna från dubbla magnetometrar. Eftersom gradiometer resultat beskriver förändringstakten i magnetisk energi, är det lätt att ta på sig både meter mäter samma sak. Däremot kan gradiometrar mäta någon skillnad och inte bara magnetiska fält.

Beskriva en Magnetometer

En magnetometer mäter magnetfält, med uppgifter om dess styrka och riktning. Magnetometrar kan kalibrera andra instrument såsom elektromagneter och bestämma magnetfält runt jorden.En enkel magnetometer består av ett fritt rörliga magnet. Som magneten rör sig i förhållande till magnetfält runt den, kan en kalibrerad skala mäter rörelse och översätter den till användbara data. En kompass är den mest kända och mest använda magnetometer.

Beskriva en Gradiometer

En gradiometer utvärderar skillnaden mellan två mätningar. Till exempel kan du använda en gradiometer att mäta i vilken grad en kulle reser sig, det vill säga skillnaden mätning av Flat Earth och lutning.

Användningsområden för en Magnetometer

Magnetometrar kan utvärdera sammansättningen av mark och vatten från ytan. Med värden från en av dessa enheter kan du upptäcka mineralfyndigheter, hitta antika artefakter och även hitta objekt i havet såsom ubåtar eller sjunkna fartyg eftersom magnetometer kan beskriva deras magnetiska fält.

användningsområden för en Gradiometer

Forskare i Nederländerna har utarbetat en gradiometer som består av två kiselskivor hängande på en fjäder. Genom att mäta gravitationskraften på en eller båda av massorna, kan du avgöra hur allvarlig gradienten.

Använda Magnetometrar och gradiometrar Tillsammans

Använd båda meter tillsammans skapar ett ännu mer värdefullt verktyg, till exempel när inspektörer använder en gradiometer att utvärdera data från två magnetometrar flytta över land sida vid sida. När gradiometer registrerar en signifikant skillnad i de två behandlingarna kan lantmätare använda uppgifterna för att identifiera viktiga egenskaper hos marken, till exempel lokaliseringen av en järn insättning.

    Previous:nothing
    Next:naturliga alger killer för dammar
    
    Copyright © 2011 give2all.org