välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur du hittar längden på den radie av en cirkel

Postad av : P-O Lennartsson

Radien av en cirkel är avståndet från centrum till vilken punkt ligger på cirkeln. Datorer olika geometriska egenskaper av en cirkel med radien är en vanlig typ av matematiska problem. För att ta reda radien längd du behöver veta minst ett av följande värden:. Cirkeln diameter, cirkeln omkrets eller arean av en cirkel

Du behöver:.
Calculator

.
1
Få konstant "pi" med den precision som krävs (se referenser) som är nödvändiga för beräkningar av cirkeln geometri, att pi konstant avrundat till tusentals, 3. 142 räcker för de flesta beräkningar.
2.
Dela cirkel diameter med två för att ta reda på radien. Till exempel, om diametern är 11 inches då radien är 11 /2=5,5 inches.
3.
Dela cirkeln omkrets av konstanten pi, och sedan med två för att ta reda radien av cirkeln. Till exempel om omkretsen är 17,5 inches, då radien är 17,5 /(3,142 * 2)=2,785 inches.
4.
Dela cirkeln området av konstanten pi, och sedan ta kvadratroten att räkna ut radien. Om till exempel cirkeln området är 27 kvadrat inches, då radien är kvadratroten (27 /3,142)=kvadratroten (8,593)=2,931 inches.

    Previous:nothing
    Next:luftfart navigeringsverktyg
    
    Copyright © 2011 give2all.org