välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur en torr cell fungerar

Postad av : Charlotte Wannberg

grundkonstruktion

En torr cell är en form av elektriskt batteri och är en av de vanligaste typerna av batterier som används idag. En typisk torr cell är en enkel ficklampsbatteri. Torr celler består av en metallbehållare eller kan, vanligen tillverkade av zink, som håller en sur elektrolyt pasta av ammoniumklorid och mangandioxid, och en central del av kol eller metall. De flesta torrbatterier ger vanligen 1. 5 volt.

Kemisk /elektriska reaktionen

zink i behållaren och elektrolyten klistra fungera som en negativ anod. När kemikalier i dessa komponenter reagerar, de producerar elektroner. Kolet stången in i pasta fungerar sedan som en positiv katod, genomförande elektroner på utsidan av cellen.

Sluter kretsen

När de negativa och positiva poler en torr cell är anslutna till en elektrisk krets, elektronerna flödet genom kretsen från den negativa terminalen till den positiva polen, som producerar en elektrisk ström. Ett klassiskt exempel på detta utgörs av terminalerna i ett batteri med trådar till terminalerna på en glödlampa. Elektronerna följer den negativa terminalen genom tråden, tänd lampan, då flödet genom den andra ledningen och tillbaka till den positiva polen på batteriet.

    
    Copyright © 2011 give2all.org