välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man kan beräkna densiteten av oregelbundna objekt

Postad av : Stefan Svensson

Massan av ett objekt måste divideras med volymen för att beräkna densiteten. Beräkning av volymen av en oregelbunden föremål från dess dimensioner inte är möjlig. Däremot kan en sådan volym kan mätas exakt genom att placera föremål i vattnet. Det framgår av Archimede: s princip att volymen av de fördrivna vatten är lika med objektet volym

Du behöver:.
Laboratoriemässigt eller annan skala med precisionen hos 1 mg eller bättre
. .
Graderad cylinder (250 ml).
.

Fastställande Densitet


1.
Väg ett objekt på vågen och skriva ner sin vikt. Till exempel är objektet minst 44 g.
2.
Fyll mätglas med 100 ml vatten.
3.
Lyft cylinder upp för att få toppen av vätska till ögonhöjd. Du bör se den böjda vatten menisken. Läs vattenvolym av märke som är längst ner på menisken.
4.
Skriv ner vattnet volymen från Steg 3 anger det som "V0. " Till exempel, V0=100 ml.
5.
Försiktigt objektet i cylindern. Vattennivån kommer att stiga. Notera föremålet skall vara helt täckt med vatten.
6.
Upprepa steg 3 och anteckna den nya vattennivån anger det som "V1. " Till exempel, V1=127 ml.
7.
Dra ifrån volymen V0 (Steg 4) från V1 (steg 6) för att beräkna volymen på objektet. Volym (objekt)=V1-V0.
I vårt exempel är detta volym motsvarande 27 (127-100) kubikcentimeter. Observera att 1 ml är detsamma som 1 kubikmeter cm.
8.
Dela objektet massa (steg 1) av dess volym (steg 7) för att beräkna densiteten.
I vårt exempel, densitet=44 g/27 kubik cm=1,63 g /kubik cm.

    
    Copyright © 2011 give2all.org