välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar effekttäthet

Postad av : Magnus Ekblad

Ingenjörer beräkna effekttätheten genom att betrakta strömmen nuvarande per volymenhet eller område av rymden. En vanlig tillämpning av begreppet strålningstäthet i spridningen av radiovågor från en sändare. I detta fall radiovågor sprids i alla riktningar från sändaren och skapa den sfäriska form, som en ballong, när de expanderar. Effekttätheten för en sändare är hur mycket ström --- i watt (W) --- som distribueras över hela ytan på radiovågor sfären --- i kvadratmeter (m ^ 2) --- en given avstånd från sändaren själv.

Du behöver:
Calculator


1
Skriv ekvationen för effekttäthet, i detta fall som det gäller för effekttätheten för en radiosignal. . i rymden ett visst avstånd från radiosändare.

Effekttäthet=Effekt av sändare /(4 x pi x avstånd från sändaren)
2.
Selsect ett visst avstånd som du vill beräkna effekttäthet. Till exempel, tänk dig att du vill beräkna effekttätheten för en radiosignal 2. 000 meter (m) från 100. 000 watt (W) sändare där det uppstår.
3.
Anslut siffrorna för ditt specifika problem i formeln för att beräkna effekttäthet.

Effekttäthet=100. 000 W /(4 x 3,14 x 2. 000 ^ 2)=0,002 W /m ^ 2

effekttäthet av radiovågor 2. 000 meter från sändaren 0,002 watt per kvadratmeter.

tips och varningar


  • Beräkningen visas i exemplet ovan gäller alla instanser där makt försvinner i alla riktningar från en strömkälla, som i de tryckvågor från en explosion eller värme och ljus som lämnar solen.
    Previous:nothing
    Next:hur man gör en hemmagjord klinometer
    
    Copyright © 2011 give2all.org