välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

beskrivning av berggrunden

Postad av : Camilla Näslund

De tre olika typer av stenar --- sedimentära, magmatiska och metamorfa --- ständigt ändras från en typ till en annan genom olika geologiska processer

vulkanutbrott

Även en förklaring av berggrunden kan börja i något skede kommer detta en börja med vulkanutbrottet.

Magmatiska Rock

När magma bryter från en vulkan, kyler den för att bli magmatiska bergarter. Magmatiska berg kan också bildas under jord och sedan sakta trycka till ytan. Vanliga former av vulkaniska berg inkluderar granit, obsidian och basalt.

Sediment och Lava

Magmatiska rock kan sedan genomgå flera förändringar. Om det smälter blir det tillbaka till lava. Om det tar emot värme eller tryck ändras den till metamorfa bergarter. Om den äts upp, blir det sediment.

Sedimentära bergarter

När sediment packas och cementerad tillsammans, omvandlar den till sedimentära bergarter. Den mest kända typer av sedimentära bergarter är kalksten, sandsten och konglomerat rock.

Metamorfa bergarter

sedimentära bergarter kommer då antingen urholkas och blir sediment igen, eller kommer att genomgå värme och tryck och blir metamorfa bergarter, allmänt känd som gnejs, marmor, eller kvartsit. Metamorfa bergarter är sedan antingen urholkas och förvandlas till sediment, eller smält och vände sig till lava.

    
    Copyright © 2011 give2all.org