välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

information om fågelbon

Postad av : Magnus Ekblad

Sorten och ibland överdåd av fågelbon har länge fascinerat människan. Bon har ofta få gemensamma nämnare bland dessa, det finns nästan lika många olika typer av bon som det är fåglar som bygger dem

Structures

struktur bon kan variera. Repor i marken, håligheter i träd, hålor, enkla plattformar, den välbekanta skålformat bo och hängande pendlar är alla exempel på olika strukturer fågelbo.

Storlek

Boet kan variera mycket i storlek och struktur. Den minsta skålformat bo tillhör kolibri, vars bon kan vara så liten som en fingerborg. På andra änden av skalan kan örnar bygger bon så tung (i vissa fall upp till två ton) att de kan störta träd där de är byggda.

Funktion

Det primära syftet med fåglar " bon är att erbjuda en säker, ofta temperaturreglerade plats för sina ägg och ungar. Boet byggs för att skydda unga från både dåligt väder och rovdjur.

Funktioner

Det finns inga strukturella drag som är universella för alla fågelbon. Boet kan vara tillverkade av valfritt antal ämnen, från det välbekanta kvistar och lavar till lera. Vissa arter av svalor bygga ännu bon bestående av sina klibbiga saliv.

Fun Fakta

Inte alla strukturer byggda av fåglarna bon. Man bowerbirds till exempel bygga utarbeta strukturer dekorerad med funna objekt för att locka honor.

    
    Copyright © 2011 give2all.org