välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vilka delar gör den kemiska formeln för acetat?

Postad av : Magnus Ekblad

Acetat (CH3COO-) är konjugatet bas av ättiksyra (CH3COOH), syran i samband med ättika. Acetat jon består av två kol (C) atomer, tre väte (H) atomer, och två syre (O) atomer

Kemisk formel

Vanligtvis är den kemiska formeln skrivas som CH3COO-som visar strukturen på acetat jon. Den alternativa formeln, C2H3O2-, är också korrekt.

Atomvikt av kol, väte och syre

Atomvikten för kol är 12. 01, 1,008 för vätgas, och 16,00 för syre.

Molmassan av acetat

Acetat har en molmassa på 59,04 gram per mol. Detta bestäms utifrån atomvikten för varje atom i acetat jonen (12,01 + 1,008 + 1,008 + 1,008 + 12,01 + 16,00 + 16,00=59,04).

Laddning av acetat

Acetat är en polyatomic jon med ett minus ett (-1) kostnad.

Salter av acetat

Natriumacetat saltet acetat blanketter med natriumjoner. Andra salter inkluderar kalciumacetat, ammoniumacetat, kaliumacetat och litium acetat.

    Previous:nothing
    Next:hur man lär sig om kompassrosen
    
    Copyright © 2011 give2all.org