välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är en smal vattenväg som förbinder två större vattensamlingar kallas?

Postad av : Valon Istrefi

Termen "Sundet" används för smala vattendrag som ansluter två större vattendrag. Många sund runt om i världen fortsätter att ha viktiga strategiska och kommersiella betydelse som passager för varor mellan världens hamnar

Magellans sund

Magellans sund förbinder Stilla havet och Atlanten vid den södra spetsen av Sydamerika. Sundet ligger mellan Patagonien och Eldslandet öar. Chile och Argentina kontroll delar av kusten längs sundet.

Gibraltarsundet

Ansluta Medelhavet med Atlanten, ligger Gibraltar sund mellan Europa och Afrika och var den enda vattenvägen passagen ut i Medelhavet före invigningen av Suezkanalen. Det fortsätter att vara en viktig kommersiell passage för världens handelsflottor.

Hormuzsundet

Oljetankfartyg spännande Persiska viken med sin värdefulla last måste passera genom Hormuzsundet förbinder Persiska viken med Gulf of Oman , vilket leder ut till Arabiska havet och Indiska oceanen.

Berings sund

Denna passage mellan Berings hav i Stilla havet och Tjuktjerhavet i Arktiska oceanen skiljer också Alaska från Ryssland östra territorier. Is i sundet och Norra ishavet begränsar dess kommersiella betydelse.

    Previous:nothing
    Next:roller i ekosystemet
    
    Copyright © 2011 give2all.org