välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur många delar finns det i en väteatom?

Postad av : Camilla Näslund

Atomerna i alla delar består av två grundläggande delar: kärnan och elektronen moln. Väteatomen följer denna grundläggande inställning, men det finns vissa skillnader mellan väte och andra element. Både kärnan och elektronen moln av väteatomen har egenskaper som är specifika bara till det elementet

Vätgas Basics

Det har visserligen den minsta och lättaste atomer av alla element är väte också det vanligaste grundämnet i universum. På grund av sin överväldigande närvaro i de flesta stjärnor och astronomiska objekt, väteatomer utgör omkring 90 procent av det totala antalet atomer i universum. Vätgas är den viktigaste komponenten i de flesta stjärnor, inklusive vår sol. På jorden är vätgas extremt ovanligt i naturen. Det måste därför göras genom industriella processer som separerar vätgas från föreningar som innehåller vätejoner.

Nucleus

protoner och neutroner kluster tillsammans i en atomkärna. Detta är också platsen för de flesta av en atoms vikt, eftersom elektronerna bidrar mycket lite till den totala frågan om en atom. Väte, till skillnad från alla andra faktorer inverkar ger vanligtvis inte har neutroner i kärnan. Kärnan i en väteatom är i stället oftast består av endast en proton. Denna brist på neutroner gör ingenting för att ändra avgiften för atomen, som neutroner är neutrala i avgift och alla atomkärnor är positiva överlag.

En mycket liten andel av väteatomer innehåller en eller två neutroner i kärnan. De med en neutron kallas deuterium, och personer med två neutroner kallas tritium. Det finns väldigt lite deuterium och tritium i universum: Endast 0,015 procent av väteatomer är deuteriumatomer, medan en ännu lägre andel av väteatomer är tritium. Deuterium finns naturligt i mycket små mängder och kan hittas i jordens oceaner. Tritium förekommer väldigt sällan i naturen och är instabil, ruttnande in helium atomer på en kort tid skala.

Massa ett elements atomer mäts i termer av vikten av en proton. En typisk väteatom har en massa på 1. På grund av närvaron av deuterium och tritium, den faktiska atommassa av vätgas är 1,00794.

Electron Cloud

Alla atomer har elektron moln, där elektroner i bana runt kärnan. Antalet elektroner i en neutral atom är lika med antalet protoner i kärnan. En väteatom har bara en elektron.

Trots att väte har endast en elektron, det kan fortfarande förlora även detta en. Om detta inträffar blir det en positiv vätejon. Denna jon är i huvudsak en atomkärna, en proton i sig. Vätejoner dock reagerar lätt med joner av andra element, som bildar molekyler som vatten (två vätejoner och en syre jon) eller metan (fyra vätejoner och en kol jon).

    
    Copyright © 2011 give2all.org