välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

information om flygteknik

Postad av : Ulf Friberg

Fyra krafter verkar på ett flygplan som vid en given tidpunkt. Thrust driver flygplanet framåt, medan drar saktar flygplanet ned och lyfta håller flygplanet väders, medan tyngden drar tillbaka flygplanet mot marken. I allmänhet är flygteknik analysen av dessa fyra krafter och deras inverkan på ett flygplan

Prestanda

Aircraft prestanda är på många sätt, en sammanfattning av alla de andra specialiteter. Det är ett system-nivå analys av ett flygplan. Denna analys sker oftast under konstruktions-fasen och de värden som kommer från denna analys matas sedan till den andra flygteknik specialiteter. Till exempel vingbelastning dimensionerande värden gå till de strukturer analytiker och designers, medan dragkraft och vikt kriterier att gå till framdrivning.

Structures

Aeronautical konstbyggnadernas behandlar de fysiska delarna av flygplan. Vingbelastning, bockning och vibrationer är de största bekymmer, men vikten är också oerhört viktigt. Strukturerna ingenjör försöker att skapa starkast möjliga flygplan med minsta vikt som möjligt. Lätt aluminium gör och kompositmaterial används rutinmässigt i moderna flygplan för att hantera de krafter som verkar på vingarna tillsammans med den extra vikten av nyttolast och passagerare.

Aerodynamik

Var byggnadsingenjörer oroa vikt, aerodynamicists befatta sig med hiss och dra. De använder vindtunnlar och superdatorer för att analysera luftflödet över, genom och runt flygplan strukturer. Luftflödet problem de handlar om är indelade i tre kategorier. Subsoniska flödet är varje flöde som är reser mindre än ljudets hastighet, medan överljudsfart flöde är större än ljudets hastighet. Hypersonic flöde är ett specialfall av flöde som vanligen definieras som mer än fem gånger ljudets hastighet. Aerodynamicists hantera hypersonisk flöde måste också ha ett stark bakgrund inom kemi eftersom flöde vid den hastigheten är kemiskt reagerar

Drivning

Drivning behandlar främst en kraft -. Dragkraft. Den vanligaste flygmotor är fem steg gas-turbinmotor. Dessa motorer består av ett inlopp-eller diffusor-en etappvis axialkompressor, en förbränningskammare, en turbin, som driver kompressorn, och ett munstycke. De första fyra stegen lägga energi till luftflödet när den passerar genom motorn och den sista etappen omvandlar den energin till dragkraft. Stora passagerar jetplan typiskt använder en variant av motorn kallas en fläkt. I denna motor, är en del av luftflödet från den första etappen av kompressorn förbi runt i brännkammaren genom ett separat munstycke för att generera dragkraft.

Flyg Dynamics

De andra discipliner få flygplanet i luften och få den i rörelse. Flight dynamik gör flygplanet manövrera och är uppdelad i två underkategorier. Stabilitet beskriver hur flygplanet beter sig när den är störd utan någon input från piloten. En stabil flygplan kommer att återvända till planflykt om drabbades av en plötslig vindpust. Dynamics beskriver vad som händer när en pilot försöker att styra luftfartyget. Effekten av kontrollen ytor som skevroder, hissar och roder gör upp en stor del av en flygning dynamik analys.

Ömsesidigt beroende

Nej av dessa specialiteter kan arbeta ensam för att designa ett flygplan. Motorn val påverkar vikten, som byggnadsingenjörer måste ta hänsyn till. La vikt: aerodynamiker måste hitta en vinge design som ger högre lyft. Förändringar i flygeln konstruktionen kommer att påverka hur rodren verkar. Trots att varje specialitet är så olika, måste de fungerar alla tillsammans som en att skapa ett flygplan design.

    
    Copyright © 2011 give2all.org