välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar tippmoment

Postad av : Charlotte Wannberg

Den tippmoment på ett objekt är det ögonblick av energi vederlägga de objekt, det vill säga den punkt där det har varit föremål för tillräckligt störning att det upphör att vara stabil, det välter, kapsejsar, kollapsar, stjälper eller på annat sätt medför en oönskad förändring i sin situation, vilket möjligen i skador och säkerligen leder till besvär

Du behöver:. .
Scientific Calculator
Skala.
Måttband.


1.
Väg testartikeln och provningsfixturen till vilken den är monterad. Vikten kan registreras i antingen konventionell eller metriska mått.
2.
Bestäm tyngdpunkt testartikeln. Mät avståndet från botten av post till tyngdpunkt med måttband.
3.
Beräkna effektivvärdet för acceleration av testartikeln.
4.
Multiplicera Grms av höjden på tyngdpunkt. Multiplicera resultatet med vikten av testartikeln och provningsfixturen till vilken den är monterad. Resultatet är tippmoment (G x CG x 1W=OM)

tips och varningar


  • En miniräknare som kan acceptera rådata att beräkna root-mean -kvadrat är att föredra för detta arbete och underlättar beräkningarna oerhört.
    
    Copyright © 2011 give2all.org