välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man avgör slagvolym

Postad av : Valon Istrefi

Slagvolym är en beskrivning av mängden blod hjärtat pumpar. Specifikt beskriver blodvolymen att en enda kammare utsläpp med varje hjärtslag. Slagvolymen används ofta inom det medicinska området för att avgöra hur väl en patients hjärta fungerar. Den information som krävs för att bestämma slagvolym erhålls genom att utföra en medicinsk åtgärd som kallas en ventrikulär angiogrammet, som visar en bild av hjärtat med hjälp av röntgenstrålar
1.
Bestäm slutet diastoliska volymen av hjärtslag. End-diastoliska volym (EDV) är den mängd blod i ett av hjärtats kammare strax före själva hjärtslag. Denna information erhålls genom att genomgå en ventrikulär angiogrammet som skall administreras endast av läkare eller sjuksköterska.
2.
Bestäm slutet slagvolym av hjärtslag. End-slagvolym (ESV) är den mängd blod i ett av hjärtats kammare omedelbart efter hjärtslag. Liksom EDV, denna information kräver också genomgår en angiografi.
3.
Subtrahera ESV från EDV. Skillnaden är slagvolymen av patienten. Till exempel, om du hade en EDV på 100 ml och ESV på 10 ml, skulle du dra av 10 ml 100 ml för att få en slagvolym på 90 ml.

Tips och varningar


  • allmänna formel används för bestämning slagvolymen är: slagvolymen=(EDV)-(ESV)
  • .

    
    Copyright © 2011 give2all.org