välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

kontroll av bollworm på blommor

Postad av : Jeanette Morales

Den bollworm är en jordbruksprodukt skadegörare hittats runt om i världen. Bollworm är ett allmänt namn som beskriver larvstadiet av flera arter av fjärilen i den ordning fjärilar. Den bollworm livnär sig på frukter och blommor av jordbruksgrödor endast under larvstadiet. Under denna korta tid kan dock bollworm angrepp orsaka betydande skada på gröda och leda till ekonomiska förluster för markägarna. Det finns flera sätt att upptäcka, förebygga och kontrollera spridningen av bollworms i växtsäsonger.

plantor som är angripna av Bollworm

Bollworms har en livscykel som består av fyra steg:. Ägg, larver, puppor och vuxna. Den takt i vilken livscykel dessa nattfjärilar inträffar varierar beroende på art, temperatur, tar typ av gröda och andra faktorer, men i allmänhet cirka en månad. Crimson klöver, pelargoner, vicker och lupiner alla blommande baljväxter som bollworms börjar sin livscykel tidigt på våren. Som den ökande säsongen fortskrider och säsongsbetonade bollworm befolkningen ökar, bomull, majs, tobak, tomat och sojabönor blivit det vanligaste platsen för reproduktion och föda.

Bollworm Life Cycle

Bollworms överleva vintern som fullt utvecklad larv på ett tillstånd av Arrested Development --- vad biologerna kallar diapause. När vädret börjar värma på våren larven reagera och förpuppas. När de är färdiga, gör det nyligen framkommit mal sina vingar för att torka och tar flyget. Vuxna mal är skymmning och nattaktiva och kan flyga långa sträckor för att hitta en lämplig anläggning där att para sig och lägga ägg. Honorna kan lägga över 1. 000 ägg i deras livslängd på 10 till 20 dagar. Äggen läggs vanligen på blad av blommande växter eller i frökapslar av bomull, och nyligen kom larv foder på pollenkorn och blomblad. Larv ta 12 till 15 dagar för att fullt ut utvecklas, de sedan falla till marken och börja förpuppas. Efter sju till nio dagar av pupation, framträder den första generationen av fält nattfjärilar och börjar cykeln på nytt.

Symptom på Bollworm infestationer

När vuxna fjärilar lägger ägg i blommorna, kronbladen på en blomma bildar en rosett form på grund till silke av bollworm som knyter kronbladen tillsammans. Regelbunden provtagning av grödor för blomningar är ett vanligt sätt att övervaka för bollworms. Agnade bollworm fällor ge det vanligaste sättet att upptäcka infestationer. En fälla ut var 10 hektar vid plantering och övervakas varje vecka är den bästa metoden för detektering, enligt US Department of Agriculture.

Kontroll av Bollworm infestationer genom förebyggande

Tillämpning av insekticid har, historiskt sett, varit en av de vanligaste metoderna för bollworm förebyggande. Men många arter utvecklat en resistens mot många vanliga insektsmedel som används i jordbruket. Som ett resultat har genetiskt modifierad bomull grödor som innehåller ett gift dödliga för bollworms utvecklats under senare år. Däremot effektiviteten av dessa genetiskt modifierade grödor inte sista. Nattfjärilar bli resistenta mot gifter i grödor inom sju till nio generationer.

Kontroll av Bollworm infestationer

När förekomsten av bollworms noteras, finns flera alternativ för att spara blomning och fruktkroppar av grödor. I Afrika är jordbrukare som använder rovdjur svart myror som ett alternativ till kemikalier för att döda de skadliga larven. På andra platser, kan utsättning av sterila hanar i stort antal trick honor till om obefruktade ägg. Kemikalier som tillämpas på fält störa häckande vanor vuxna nattfjärilar. När en befolkning på bollworms är känt att det finns, plöjning vända på övervintrande larv och översvämningar fält i vintern kan öka dödligheten och minska trycket följande vår.

    Previous:nothing
    Next:hur man kan fånga promelas ur en damm
    
    Copyright © 2011 give2all.org