välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är skillnaden mellan laboratoriet och industriell skala?

Postad av : Stefan Svensson

Laboratorie-och industriell skala, också känd som balanserar, skiljer sig avsevärt i sin precision, noggrannhet, effektiv mätområde och känslighet

Precision

"Precision" avser reproducerbarhet hos en mätning. Det är, om samma objekt vägdes på samma skala fem gånger, då (teoretiskt) exakt samma mått bör observeras fem gånger. I praktiken är detta sällan fallet. Mätningar tenderar att innehålla en viss mängd av slumpmässiga fel.

Noggrannhet

Noggrannhet syftar på hur nära ett uppmätt värde är att det sanna värdet. Således, om du har fått en vikt som har intyg att väga exakt ett kilo, förväntar du dig en balans för att leverera ett mått på ett kilo. Återigen, detta är sällan fallet i praktiken.

Intervall

Utbudet av en skala återspeglar de lägsta och högsta vikt vågen kan hantera. En liten skala kanske endast kan ta emot ett objekt på upp till ett par gram (eller mindre). Större skalor kan rymma objekt som väger tusentals pounds. En sådan skala, kunde dock inte användas för att mäta, till exempel ett gem.

Känslighet

Känslig hänvisar effektivt till det antal decimaler som en skala kan mäta. En liten, känslig skala kan mäta i gram till fyra decimaler (t. ex. 5,3775 gram). En balans som mäter större enheter (t. ex. pounds eller ton) endast kan mäta en eller noll decimaler.

Laboratorievågar

Laboratory handelsbalanser sortiment för känslighet, precision och noggrannhet. Det är, kan de mäta gram till fyra decimaler, och gör så mycket reproducerbart, men de kan bara hantera upp till, till exempel, 100 gram totalvikt.

Industri Vågar

Industriell balanserar däremot handel känslighet och precision för sortiment. Så till exempel kan de mäta massor upp till 2000 pounds, men de kommer bara göra det till närmaste pund.

    Previous:nothing
    Next:hur man gör en röd lysdiod laserpekare
    
    Copyright © 2011 give2all.org