välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur kulkvarnar arbete?

Postad av : Annika Hultén

På samma sätt som en mortel och stöt kan användas för att krossa beståndsdelar mellan två fasta föremål, slipa kulkvarnar material mellan en roterande cylinder och en serie av fasta bollar. Dessa specialiserade slipning enheter levereras i en mängd olika storlekar men alla är mycket effektivare att minska material till ett fint pulver

Funktioner

En typisk kulkvarnar består av en cylinder som innehåller en slipning medium. Den typ av medium som används beror på funktion kul kvarn, men innehåller vanligen bly, stål och aluminium kulor eller ens flinta stenar.

Cylinder roterar med hög hastighet, vilket gör att mala mediet för att rotera I motsatt riktning. Cylindern kan rotera upp till den fart där centrifugalkrafter orsaka slipning medellång sluta rotera och hålla fast vid det.

Funktioner

kulkvarnar är ett effektivt kvarn, eftersom det krossar materialet som ska slipas mellan ytan av bollen och insidan av flaskan vid höga hastigheter. Den höga hastigheten av effekten i kombination med dess frekvens kan minska material till partiklar så små som fem nanometer i diameter.

Historia

Begreppet kvarn som krossar material genom att skaka den med hårda föremål är gammal men kom till i förgrunden under den industriella revolutionen. Vid denna tid, skulle stora enheter att få igång slipningen kontinuerligt. Den första bollen kvarnar noterades i drift år 1870, slipning flinta.

Den vibrerande kulkvarnar utvecklades i Tyskland under 1930-talet. Till skillnad från traditionella bruket, roterar det inte, istället blandar bollar fram och tillbaka. Nyligen var de planetariska kulkvarnar utvecklas. Detta roterar cylindern på en solhjul, vilket gör att mala mediet för att rotera vid högre hastigheter.

Tänk på säkerheten

Ball kvarnar används ofta vid tillverkning av svartkrut, men kan vara farligt. För att minimera risken för explosioner, en icke-gnistbildande slipning medium krävs. Det är också viktigt att täta ändarna på kulkvarnar när du använder en hemma för att minska risken för spill när cylindern roterar.

Nyttiga fakta

På grund av sin storlek och höga varvtal, bollen bruken ett kostnadseffektivt sätt att producera nanonivå pulver för användning i laboratorier. På en mer historisk anteckning, var några av de tidigaste industri-boll fabriker spottar sulfate ut koppar från gruvor i Michigan 1915. Vid denna tid fanns andra gruvor som fortfarande använder mycket mindre effektiv, traditionell slipning metoder.

    Previous:nothing
    Next:Varför är omloppsbana diameter viktigt?
    
    Copyright © 2011 give2all.org