välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Skillnaderna mellan mindmaps & koncept

Postad av : Valon Istrefi

Mind kartor och kartor konceptet har många likheter, vilket gör det lätt att förstå varför de skulle blandas ihop ibland. Både sinne kartor och kartor koncept möjliggör för anslutningen mellan ämnen eller begrepp genom grafisk återgivning, men de är väldigt olika när det kommer till vad de fokuserar på, den struktur inom vilken de arbetar och på vilket sätt de används.

Fokus

Concept kartor tenderar att fokusera på sambanden mellan flera idéer eller ord. Tankekartor tenderar att fokusera på endast en idé eller ett ord.

Struktur

Mind begrepp är i fri form i naturen med flera kluster och nav sammankopplade genom märkt pilar i en nedåtgående-avgrening hierarkisk struktur och oftast förekommer i form av cirklar eller lådor.

mindmaps ta en mer restriktiv syn på att de är oftast avbildas med en radiell hierarkisk eller trädgren struktur som medger idéer att förgrenas in i underavsnitt.

Använd

Concept kartorna är grafiska organisationen verktyg som hjälper åskådliggöra förhållandet mellan olika koncept. De kan vara användbart för att skapa en systematisk syn på olika ämnen och idéer.

Mind maps är grafiska brainstorming verktyg som noll på ett enda ämne eller koncept. De fungerar som en visuell metod för att göra anteckningar i att de möjliggör anteckningen-taker att associera ord med färger och symboler.

    Previous:nothing
    Next:plasticitet cellen definition
    
    Copyright © 2011 give2all.org