välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

bronsted-Lowry teori om syror och baser

Postad av : Charlotte Wannberg

Den Bronsted-Lowry Theory av syror och baser var självständigt publicerades av två män i 1923: Johannes Bronsted i Danmark och Thomas Lowry i England, enligt New York University. Paret offentliggjorde andra av tre syra-bas teorier: den Arrhenius teori, Bronsted-Lowry Teori och Lewis teori, enligt Chem Guide

Syror och baser

En Bronsted-Lowry syra anses vara något ämne som kan donera en proton (vätejon) under en kemisk reaktion, enligt New York universitet. Basen är ett ämne som accepterar fri protoner.

Konjugat Pairs

En Bronsted-Lowry syra eller bas på ena änden av en kemisk reaktion kommer att producera en konjugat bas eller syra. Det första ämnet och de resulterande substansen anses konjugerat par. Till exempel är saltsyra s konjugat basera en kloridjon.

Amfotera Ämnen

Om ett ämne kan fungera som antingen en syra eller bas beroende på den kemiska reaktionen, anses det vara amfotera. När det blandas med vatten kommer en vätekarbonat jon fungera som en syra och donera en proton till vattenmolekylen eller fungera som en bas, skapa kolsyra.

    Previous:nothing
    Next:information om det metriska systemet
    
    Copyright © 2011 give2all.org