välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

intressanta fakta om ekosystem

Postad av : Camilla Näslund

Djur, växter och andra levande organismer som finns på en specifik plats utgör ett ekosystem. Dessa levande enheter hjälper varandra att överleva. Olika ekosystem överflöd, men flera egenskaper är konstanta

Konkurrens

Om en ny art går ett ekosystem, får negativa konsekvenser uppstå. Mat finns redan etablerade, och nya arter kan övermanna den gamla, kör ut dem eller att äventyra dem. Inte bara är gamla arter i trubbel, den andra organismer som är beroende av denna art måste hitta nya källor av mat också.

Biom

Även separata ekosystem kan hittas runt om i världen, mönster och likheter i klimat och invånare finns. Liknande ekosystem definieras som biom. De vanligaste biom inkluderar gräsmarker, lövskogar, tundra, tropisk regnskog och barrskog.

Nuvarande Transformations

Enligt Millennium Ecosystem Assessment och Greenfacts. org, de senaste 50 åren eller så har sett en snabb omvandling i ekosystem. Dessa förändringar är resultatet av mänskliga ingrepp och åtgärder, såsom jordbruk, stora fiskeverksamhet och användning av sötvatten.

    
    Copyright © 2011 give2all.org