välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är silikon olja?

Postad av : Jonathan Nyberg

Silikon olja har en liknande molekylär struktur med konventionella kolvätebaserade oljor, men med en kedja av siloxan enheter i stället för kolatomer. Det används regelbundet som smörjmedel eller hydraulolja

molekylstruktur

Vanliga kolväteoljor består i allmänhet av en kedja av kolatomer, som ger varje kolatom med två "extra" obligationer för att knyta an till andra atomer, oftast väte. Silikon olja består av siloxan enheter (en kisel atom och en syreatom) i en kedja, består så kedjan Si-O-Si-O-Si-O och så vidare. Den kiselatomer, liksom kolatomer, alltså har två extra band att knyta med andra atomer.

Properties

På grund av likheterna med kolväte, silikonoljor dela några med samma egenskaper, både termisk och elektrisk isolering. Till skillnad från kolväten, dock silikonoljor ej är brandfarliga, gör dem mycket säkrare.

Använder

Silikon olja kan användas som isolator i höga temperaturer applikationer såsom transformatorer. I medicinska områden, det används som smörjmedel eller beläggning för sprutor och andra enheter, och är även injiceras i ögat under några rutiner ögonoperationer.

    
    Copyright © 2011 give2all.org