välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

olika typer av damm alger

Postad av : Jonathan Nyberg

Alger innehåller en mängd olika växt-liknande organismer som lever i vatten och foder själva med hjälp av fotosyntesen, en mångfald av alger är vanliga i dammar. Organismerna grupperas tillsammans som alger är faktiskt från flera oberoende grupper

Kiselalger

Kiselalger är fotosyntetiska, encelliga organismer som kännetecknas av sina vackert skulpterade, kiseldioxid (glas-liknande) skal. De innehåller gula eller bruna pigment.

Cyanobakterier

cyanobakterier, även kallade blågröna alger, är fotosyntetiserande bakterier. De finns i många olika miljöer, med dammar, hav, mark och även pälsen på en isbjörn.

Chlorophyta

Chlorophyta också är känd som grönalger. Många arter är encelliga, så som de slemmiga gröna avskum. Vissa bor i sfäriska kolonier, och några är flercelliga organismer i form av förgrenade filament.

Euglenophyta

Euglenophyta är encelliga organismer som simmar med hjälp av flageller. Som en kombination av djur och växter, vissa arter av Euglenophyta äta samt skapa sin egen mat via fotosyntesen.

Xanthophyta

Xanthophyta, även kallad gul-gröna alger, kan vara encelliga eller koloniala. Karotenoider och xanthrophyll är pigment som gör dem gul-grön.

    
    Copyright © 2011 give2all.org