välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar löslighet

Postad av : P-O Lennartsson

Löslighet anger den maximala mängd av ett ämne som kan lösas i ett lösningsmedel vid en viss temperatur. En sådan lösning kallas mättad. Löslighet mäts antingen i gram per 100 g lösningsmedel (g/100 g) eller antalet mol per 1 L av lösningen. Som ett exempel, beräkna löslighet av natriumnitrat (NaNO3), om 21,9 g av salt är löst i 25 g vatten. Baserat på denna beräkning är den avslutande volymen i den mättade NaNO3 lösning 55 ml

Du behöver:.
Calculator
Periodiska av de kemiska element.


1.
Dela massa förening genom massan av lösningsmedel och därefter multiplicera med 100 g för att beräkna löslighet i g/100g.
Löslighet NaNO3=21. 9g (NaNO3) x 100 g /25 g=87,6 (g/100 g).
2.
Beräkna molmassan av den upplösta föreningen som summan av massan av alla atomer i molekylen. Atomvikter av motsvarande element finns i det periodiska systemet av grundämnen. (Se "Resurser" nedan. )
I vårt exempel skulle det vara: molmassan (NaNO3)=M (Na) + M (N) +3 x M (O)=23 14 3 x16=85 g /mol.
3.
Dela massan av upplöst förening genom sin molmassa att beräkna antalet mol. I vårt exempel skulle detta vara:. . Antalet mol (NaNO3)=21. 9g /85 g /mol=0,258 mol
4
Dividera antalet mol av den lösning volym ( i liter) för att beräkna löslighet i mullvad /L.
I vårt exempel är lösningen volym 55 ml eller 0,055 L. Lösligheten av NaNO3=0,258 moles/0. 055 L=4,69 mol /L.

    
    Copyright © 2011 give2all.org