välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man ska förstå atomer

Postad av : Camilla Näslund

En atom är den minsta enheten av ett grundämne som är ett rent ämne. Atomen är den minsta enheten för om en atom bryts ned, vad som finns kvar är inte längre elementet. Element kan hittas i naturen eller är konstgjorda, och de alltid är gjorda av samma typer av atomer. Exempel på vanliga element är syre, kol, väte och guld. Elements har symboler-till exempel är symbolen för syre O, är väte är H och att guld är Au. Plutonium (Pu) är ett exempel på en av människan skapad element. Atomer är oerhört liten. Antalet teskedar vatten i Atlanten är bara en tredjedel mängden atomer i en tesked

Du behöver:
Tillgång till träffar-e.
. g.
, en kemi lärobok eller online primer.
Tredimensionell visuell representation av en atom, från en lärobok, online eller modell.
Periodiska systemet.


1.
Memorera delar av atomer, som elektroner, protoner och neutroner. Elektroner är negativt laddade, protoner är positivt laddade och neutronerna har ingen elektrisk laddning.
2.
förstå strukturen i en atom, som består av en kärna, eller kärna, som består av protoner och neutroner, med elektroner som ockuperar utrymmet runt som kärna som ett slags moln . Elektronerna kan visualiseras som är uppdelade i skikt av skal som omger cellkärnan, varje anläggning en viss mängd av elektroner. Elektroner i det yttersta skalet omfatta dem som kan interagera när två atomer kommer i kontakt med varandra. Sådana elektroner kallas valenselektroner.
3.
Titta på modeller för att förstå hur atomer förhåller sig till varandra när de band-viktiga eftersom atomerna bildar tredimensionella strukturer. När atomer obligation de inte bara Glop ihop slumpmässigt, men så sig i vissa mönster. Till exempel kan kol (C) Atomerna förenar sig till varandra i lager av plåt, med endast en svag attraktion mellan lakan. Det kallas grafit, som används i blyerts, och den svaga attraktion tillåter oss att lämna grafit ark på papperet som vi skriver. Carbon också kan bilda sig i diamanter, det hårdaste pärla. När två delar samman till ett nytt ämne med unika egenskaper, att substansen är en blandning. Sackaros-socker-är en sådan förening, bildad av kol, väte och syre. Föreningar har formler, som H u2082 O-vatten
4
Bli bekant med det periodiska systemet, vilket ger viktig atomära information om elementen. . . Symbolerna av varje element finns under respektive lådor, atomnumret ovanför symbolen. Atomnumret är antalet protoner i varje atom av ett element (alla atomer i ett element alltid har samma antal protoner). Under elementet symbolen är massan av en atom av ett element. Tabellen är upplagd så att kolumner funktionen element med liknande egenskaper-till exempel de kan utgöra samma typer av föreningar. Dessa kallas grupper. De vågräta raderna kallas perioder. Läsa atomnummer-kom ihåg, antalet protoner-i hela perioder, kan du se att elementen är ordnade i stigande ordning
5
Lär dig vad isotoper, Allotropes och. . joner.

Isotoper är atomer av samma grundämne som har samma antal protoner, men olika antal neutroner, vilket betyder att de har en annan atommassa. En stabil isotop är en som inte är radioaktivt.

Allotropes är samma grundämne som bildas i olika strukturella versioner -. t. ex. grafit och diamant, som båda består av kol (C)

Joner är laddade atomer, skapas när en atom förlorar eller vinner elektroner, vilka förändringar en atom från neutral till antingen positiv eller negativ. En negativt laddad atom kallas en anjon, en positivt laddad atom, en ning

tips och varningar


  • inte försöker lära sig om atomer av slumpmässigt kombinera ämnen. eller hantering element utan att veta deras potentiell fara. Kvicksilver, till exempel, förångas vid rumstemperatur, och ångorna är giftiga och kan orsaka hjärnskador. Bly är en annan faktor som kan orsaka hjärnskador. Under tiden kan kombinera ämnen skapa farliga, även dödligt resultat. Kombinera den sammansatta ammoniak med blekmedel, till exempel, kan producera klorgas, ett gift.
    
    Copyright © 2011 give2all.org