välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

delar av atomer

Postad av : Magnus Ekblad

Atomen är en av de mest grundläggande formen av materia. Atomer komponera nästan allt du se eller röra (och även saker du inte kan se eller röra, som gaser). Atomer består av tre separata delar: protoner, neutroner och elektroner. Alla dessa delar är avgörande för att fastställa den del av en atom.

Protoner Protoner allmänhet ligger nära atomen centrum som en del av kärnan. Antalet protoner som finns i en atom påverka vad atomen är. Till exempel alla kolatomer har sex protoner, alla syreatomer har åtta protoner och så vidare. Antalet protoner i ett element är representerat med atomnummer, som finns i periodiska systemet. Protonen är också en av de tyngre delarna av atomen och har en positiv laddning (+1).

Neutroner Dessutom hittades nära atomen kärna, neutroner saknar laddning. Ungefär samma massa som protoner, de är också en del av en atom kärna. Neutroner finns för att hålla atomen ihop, eftersom protoner kommer att försöka driva bort från varandra om de lämnas ensamma.

Elektroner

Elektroner är mindre än neutroner och protoner, och ständigt rör sig i utrymmet runt atoms kärna. Elektroner har en negativ laddning (-1), kan flytta mellan atomer, och kan även delas. Elektroner är de små klot som visas spiral runt en atom i grafiska representationer.

    Previous:nothing
    Next:forntida kolibri symboler
    
    Copyright © 2011 give2all.org