välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man läser en optisk mikrometer

Postad av : P-O Lennartsson

Optiska mikrometrar används för att göra djup mätningar utan att vidröra objekt som mäts. Optiska mikrometrar ofta används för att mäta djup och bredd av korrosion, bucklor, repor, krackelering inbäddade, tomrum och frakturer på böjda eller plana ytor. De kan även användas för att mäta tjockleken på transparenta material. Den Vernier skala-kalibrerad till tusentals, tusendelar tio och hundra tusendelar av en tum-är den standard mått skala som används för optisk mikrometer. Beroende på hur långt hylsan delades att fokusera på objektet, mäter nonie djupet.
1.
Läs det största antalet på stillastående optiska mikrometern ärmen som inte omfattas av den roterande fingerborg.
2.

Multiplicera antalet av 0,001 och registrera resultatet för att användas senare.
3.
Räkna antalet graderingar mellan den största synliga nummer på mikrometer ärmen och kanten på den roterande fingerborg.
4.
Multiplicera antalet graderingar du som har hittats av 0. 0001 och anteckna resultatet för senare användning.
5.
Bestäm antalet på den roterande hylsan som ligger i linje med den raka linjen indikator på mikrometer ärmen.
6.
Multiplicera antalet med 0,00001 och anteckna resultatet för senare användning.
7.
Lägg de tre värden som angivits i tidigare steg.

    Previous:nothing
    Next:EDTA som ingrediens
    
    Copyright © 2011 give2all.org