välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur konvertera kilo till troy ounce

Postad av : Ulf Friberg

Ett kilogram är en enhet för massa i internationella eller metrisk enhet system. Den ädla metaller som platina, guld eller silver som normalt säljs av troy uns. Troy ounce avviker från den standardkvalitet (avoirdupois) ounce som vanligen används i Förenta staterna. Ett troy ounce motsvarar 31,1 gram, medan en standard uns är cirka 28,35 gram. Använd en miniräknare eller online enhetsomvandlare att konvertera kilo till troy ounce
1.
Väg ett objekt på skalan för att få dess massa i kilogram.
2.
Multiplicera vikt (i kg) och koefficienten 32,15075 att beräkna vikt i troy ounce. Till exempel konverterar 1,6 kg till 1,6 * 32,15075=51,4412 troy uns.
3.
Multiplicera vikten i kilo med 35,27396 att konvertera den till standard uns för jämförelse. I vårt exempel motsvarar 1,6 kg till 1,6 * 35,27396=56,4383 gram.

På webben


1.
Navigera till en online enhetsomvandlare med en webbläsare.
2.
Enter massan i kg-14,8, till exempel-i fält, och klicka på "Go" eller motsvarande knapp för omvandlaren
3
Läs följd av omställningen till. . troy uns, till exempel "14,8 kg=475,831 oz (troy). "

    Previous:nothing
    Next:labomed CXL mikroskop specifikationer
    
    Copyright © 2011 give2all.org