välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar området och cirkelns omkrets

Postad av : P-O Lennartsson

Radie definierar avståndet från centrum av en cirkel till någon punkt på cirkeln. Cirkeln omkrets eller omkretsen är avståndet runt en cirkel. En annan geometriska parameter är ett område som är antalet kvadrat enheter inuti cirkeln. Beräkning av cirkeln geometri representerar en vanliga matematiska problem som kräver hjälp av matematisk konstant
1
Inhämta konstant "pi" med den precision som krävs (se referenser). Observera att PI värdet 3. 142 avrundat till tusentals räcker för de flesta beräkningar.
2.
Multiplicera cirkelradie med 2 och sedan av konstanten pi att beräkna cirkelns omkrets. Till exempel, om radien är 5,2 inches, då omkretsen är 5,2 x 2 x 3,142=32,677 inches.
3.
Multiplicera radie av sig själv två gånger och sedan multiplicera produkten med konstanten pi att beräkna den del av cirkeln. I vårt exempel är området 5,2 x 5,2 x 3,142=84,960 square inches.

    Previous:nothing
    Next:effekterna av mekaniska vittring
    
    Copyright © 2011 give2all.org