välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur man testar omvänd osmos

Postad av : Valon Istrefi

Omvänd osmos är en process där trycksatta vattnet leds genom ett membran. Trycket orsakar fast skräp kvar på ena sidan av membranet medan vattnet passerar genom till andra sidan. Detta renar vattnet. För att testa om en omvänd osmos enheten fungerar, måste du först testa membranet och sedan testa det filtrerade vattnet

Du behöver:
omvänd osmos filter
. Vatten.


1.
Test membranet i din omvänd osmos enheten. Kör regelbundet vatten genom membranet och kontrollera om det går vidare till den andra sidan. Om den gör det, är membranet fungerar.
2.
Kör omvänd osmos enheten.
3.
Koka vattnet från baksidan osmos. Mät temperatur vid vilken det kokar. Om kokpunkten är högre än 212 grader Fahrenheit, vattnet fortfarande innehåller fasta partiklar, vilket innebär att omvänd osmos processen inte fungerade.

Tips och varningar


  • Testa membranet kanske inte alltid är praktiskt eftersom vissa membran är svåra att ta bort från omvänd osmos eller för stort för att passa i diskhon. I dessa fall bör testa det renade vattnet vara tillräckligt för att avgöra om omvänd osmos fungerar.
    Previous:nothing
    Next:Påfågelöga livsmiljö
    
    Copyright © 2011 give2all.org