välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

kärnenergi information

Postad av : Camilla Näslund

英文博客的留言增加外链 链接的有效力 一些可以发锚文本签名的 做链接的重要规则 英文网站优化工具大全

Kärnenergi är energi som finns lagrad inuti en atom. Atomer finns i varje objekt i universum. För att använda den energi som finns inuti en atom, måste den energi frigöras

Du behöver:. .
Gasolbrännare
Tunnplåt av koppar, såsom koppar blinka.
Tång.
Brandsäker yta, t. ex. sten eller cement.
1-fots längder av koppartråd.
Avisoleringstänger.
Krokodilklämman.
Cup.
Sked.
1 kopp salt.
Små, tunga

frigöra energi

Kärnenergi (eller atomenergi) släpps på två sätt:. Kärnklyvning och kärnfusion. Kärnklyvning innebär en uppdelning av atomer i mindre atomer, som frigör atomernas energi, medan kärnfusion innebär en kombination av atomer till större atomer, som också frigör energi. Fission är hur kraftverk generera energi och fusion är hur solen producerar energi.

Nackdelar

Det finns nackdelar med produktion av kärnenergi. Till exempel, USA och Ryssland har ett sammanlagt 50. 000 kärnvapen, som kan döda varje person på jorden. Dessutom kärnkraftverk löper risken för en härdsmälta, vilket är när fission blir utom kontroll och radioaktiva material igel ut i atmosfären som orsakar död och vanställdhet i växt-och djurliv, inklusive människor.

Fördelar

En av de största fördelarna med kärnkraft är att den kan producera el när jordens tillhandahållande av kol och olja löper ut. Dessutom kärnkraftverk kräver mindre energi att driva än fossila bränslen och som inte medför luftföroreningar.

    
    Copyright © 2011 give2all.org